Hướng dẫn dán Grip Tape cho chuột không dây Pulsar Xlite v2 / X2

Dưới đây là video hướng dẫn dán Grip Tape (loại mỏng) cho chuột không dây Pulsar Xlite v2 và tương tự là Pulsar X2